Online slovník a překladač

Slovník cizích slov – co je znak

Počet nalezených překladů: 42 (0.01046 s)

znak

znak

charakteristika, určující příslušnost k určité skupině;symbol

éta

v řecké abecedě znak pro hlásku é

šifra

znak, značka se skrytým významem, heslo, kód; zkratka jména

typický

vzorový, společný druhu, skupině; druhový, společný znak

typ

vzor, znak, ustálený tvar; představitel, reprezentant společných vlastností

théta

v řecké abecedě znak pro hlásku th

thyrsos

thyrsos, hůl ovinutá břečťanem, znak a zbraň Dionýsova a jeho vyznavačů

tau

v řecké abecedě znak pro hlásku t

symbol

znak, značka, znamení; předmět nesoucí hlubší (skrytý) význam

stigma

jizva, rána připomínající rány Ježíše Krista po ukřižování; znak o něčem svědčící; znamení; nápadná skvrna na těle některých živočichů; znamení hanby

signum

znak, odznak, označení, znamení

signet [sině i signet]

grafický znak; razítko s podpisem panovníka, pečetní prsten

sigma

v řecké abecedě znak pro hlásku s

semióza, semiosa

znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku

v řecké abecedě znak pro hlásku r

relátor

1. zpravodaj, referent; zapisovatel; 2. slovní vazba nebo symbol vyjadřující spojení mezi členy vztahu (relace), vztahový znak

v řecké abecedě znak pro hlásku p

piktogram

grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově (např. dopravní značky), piktograf

omikron

v řecké abecedě znak pro hlásku o

omega, ómega

v řecké abecedě znak pro hlásku o

oligogen

gen s velkým účinkem podmiňující některý znak fenotypu, majorgen

v řecké abecedě znak pro hlásku n

v řecké abecedě znak pro hlásku m

kritérium

1. měřítko pro srovnávání, hledisko při posuzování, znak; 2. sportovní závod vybraných závodníků

kappa

v řecké abecedě znak pro hlásku k

jota, iota

v řecké abecedě znak pro hlásku i

jer

název dvou starobylých slovanských hlásek (tvrdý a měkký j.); název podobně psaných hlásek v azbuce (tvrdý a měkký znak)

indikace

znak, znamení; určení, stanovení léčebného postupu; signalizace sledovaného stavu

ideogram

1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

grafém

grafický nebo písemný znak

gama

1. v řecké abecedě znak pro hlásku g; 2. starší jednotka hmotnosti (10 na -6 g)

v řecké abecedě znak pro hlásku f

fermata

znak notového písma umístěný nad notou nebo pauzou a prodlužující tón nebo pomlku na přesně neurčenou dobu

erb

rodový, městský, zemský, státní znak

epsilon

v řecké abecedě znak pro hlásku e

emblém,

znak, symbol

dzéta

v řecké abecedě znak pro dz

delta

1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen

chí

v řecké abecedě znak pro hlásku ch

beta

v řecké abecedě znak pro hlásku b

atribut

neodlučitelná vlastnost, podstatný znak; přívlastek

alfa,

v řecké abecedě znak pro hlásku a

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena